9 lutego 2007 r. Wojewoda Podlaski udzielił pozwolenia na budowę obwodnicy Augustowa biegnącej zgodnie z wariantem IVL przez ww. obszary ochrony.

W wyniku protestów i presji wielu organizacji i instytucji, określających Dolinę Rospudy jako środowisko unikatowe „nietknięte ręką człowieka”, popartych danymi odnośnie do występujących tam ważnych dla Wspólnoty Europejskiej gatunków ptaków i roślin, zatrzymano rozpoczętą budowę i zmieniono lokalizację tej inwestycji - wskazuje MŚ.

Resort informuje, że przeprojektowano ją tak, aby trasa drogi S-8 nie przebiegała przez obszar specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Augustowska” oraz specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Augustowska". Według protestujących budowa obwodnicy według wariantu IVL miała bowiem zniszczyć „nietkniętą ręką człowieka” dolinę i spowodować niekorzystne zmiany w występujących gatunków.

Obecne obserwacje tych obszarów ochrony wskazują, że mimo że nie zbudowano drogi zgodnie z wariantem IVL, Dolina Rospudy określana jako „nietknięta ręką człowieka” zarasta i ginie tam wiele gatunków ważnych dla Wspólnoty Europejskiej - wskazuje resort środowiska.  

MŚ informuje, że Minister Jan Szyszko złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na zniszczeniu środowiska przyrodniczego o znacznych rozmiarach oraz istotną szkodę w tym środowisku na obszarze specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Augustowska” oraz na specjalnym obszarze ochrony siedlisk „Ostoja Augustowska”.