Przebudowa urządzeń energetycznych w obszarze Natura 2000 ma ograniczyć śmiertelność ptaków, spowodowaną zderzeniami z liniami napowietrznymi i porażeniami prądem. Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie prac ogłosiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Rzeczniczka tej instytucji Justyna Kostrzewska powiedziała PAP, że inwestycja jest jednym z głównych działań w ramach - największego w Polsce - regionalnego projektu ochrony populacji bociana białego. Modernizacja sieci energetycznej w Ostoi Warmińskiej będzie kosztować ok. 1,3 mln zł.

Jak wyjaśniła Kostrzewska zakres prac ustalono w wyniku inwentaryzacji, przeprowadzonej przed dwoma laty z pracownikami rejonów energetycznych. Wytypowano urządzenia i odcinki linii napowietrznych w okolicach Braniewa, Lelkowa i Srokowa, które sąsiadują z najliczniejszymi koloniami lęgowymi bocianów.

Wykonawca, który zostanie wybrany w przetargu, ma do końca października zaizolować ponad 30 km linii niskiego i średniego napięcia, przebudować 30 stacji transformatorowych, wymienić ponad 200 izolatorów i wiele innych urządzeń oraz oznakować linie kulami, aby były widoczne dla przelatujących ptaków.

Według dr Ewy Rumińskiej z Fundacji Albatros, która prowadzi na Warmii i Mazurach sieć ośrodków leczących dzikie ptactwo, inwestycje w energetyce są niezbędne dla ochrony populacji bociana białego. W jej ocenie nieizolowane urządzenia energetyczne stanowią ogromne zagrożenie, zwłaszcza dla młodych bocianów.

"Przy kolizjach z liniami napowietrznymi dochodzi do poważnych urazów mechanicznych, a porażenie prądem powoduje martwicę tkanek. Nawet, jeśli taki ptak otrzyma pomoc weterynaryjną i przeżyje, to nie ma szans na powrót do normalnego życia w naturze" - powiedziała Rumińska.

Jak dodała dotychczas nie było statystyk, które ujawniłyby skalę śmiertelności w populacji bocianów w regionie, związaną z tego typu wypadkami. Fundacja planuje przeprowadzić pierwsze takie badania w tym roku.

W latach 2011-2013 na poprawę warunków bytowych bocianów w Ostoi Warmińskiej przeznaczono w sumie 6,5 mln zł. Większość środków pochodzi z Unii Europejskiej, w ramach programu Life+ oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizację projektu koordynuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie i Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

W ramach projektu zamontowanych zostało blisko 100 słupów z platformami pod nowe gniazda. Powstały stawy i rozlewiska, które mają ułatwić zdobywanie pokarmu bocianom. Wsparcie finansowe otrzymały ekstensywne gospodarstwa rolne. Dofinansowano też remonty dachów tych wiejskich domów, na których gniazdują bociany.

Ostoja Warmińska jest obszarem ustanowionym przez ministra środowiska w celu ochrony bociana białego i objętym programem Natura 2000. Zajmuje pas o długości ponad 100 km i szerokości do 20 km, ciągnący się wzdłuż granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Tutejsza populacja bocianów ma największą liczebność i zagęszczenie w Polsce.

mbo/ ls/