W ubiegłym roku Sejm uchwalił ustawę, która zobowiązuje gminy do zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmienia się również sposób naliczania opłat.

Według nowych zasad za wywóz odpadów opłaty będzie pobierała gmina, której uchwała określi stawki. Nowe zasady wejdą w życie 1 lipca 2013 r. Gminy muszą wypracować system naliczania opłat w oparciu o jedną z kilku możliwości, które wskazuje ustawa.

Przed podjęciem decyzji o wyborze metody naliczania opłat prezydent Szczecina zachęca mieszkańców do włączenie się do dyskusji na ten temat.

Na stronach internetowych magistratu znalazły się trzy metody obliczania stawki za wywóz odpadów w zależności od: liczby metrów kwadratowych mieszkania, od zużycia wody i od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym.

Znajdują się tam również kalkulatory opłat, dzięki którym można policzyć, jaka będzie stawka za wywóz śmieci dla każdej z metod. Wszyscy mieszkańcy mogą opowiedzieć się za konkretną metodą i oddać na nią głos.

Konsultacje w tej sprawie potrwają do 18 października. Następnie odbędzie się specjalna sesja rady miasta, poświęcona tylko gospodarce odpadami. (PAP)

res/ mok/ gma/