COIE identyfikuje rynek dla danego typu produktu, usługi i inwestycji poza granicę Polski. Wyszukuje w dostępnych bazach danych, informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym. Inicjuje kontakty między przedsiębiorcami. Centrum pozyskuje i udostępnia zainteresowanym przedsiębiorcom informacje rynkowe w postaci raportów, analiz, badań rynkowych czy opracowań sektorowo-problemowych.
Centrum przekazuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego, aspektami prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych także w zakresie rozwoju działalności eksportowej. Informuje o obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajach handlowych, technikach finansowania transakcji eksportowych oraz o sposobach oceny ryzyka eksportowego. Podpowiada przedsiębiorcom jak efektywnie i skutecznie realizować działania marketingowe na rynkach zagranicznych.
 

COIE udostępnia także informacje na temat źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz ze środków budżetowych. Rekomenduje wykorzystanie aktywnych instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze finansowym, usługowym czy instytucjonalnym. Przygotowuje i obsługuje misje gospodarcze z i do regionu. Objaśnia również zasady korzystania z systemu interwencyjnego SOLVIT.

Zobacz także: Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów