MG konsultuje projekt ustawy o OZE

„Przygotowywana przez MG ustawa o OZE będzie przede wszystkim wspierać wytwarzanie energii z krajowych źródeł odnawialnych. Ma ona być jednocześnie zachętą inwestycyjną dla tych, którzy planują przedsięwzięcia w nowe moce wytwórcze” – podkreślił wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak podczas konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy o OZE. Spotkanie odbyło się 29 maja 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Kasprzak przypomniał, że nowe regulacje określą elastyczne i czytelne zasady wsparcia dla produkcji zielonej energii. Przewidują m.in. zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej osoby, które zdecydują się wytwarzać na własne potrzeby energię z OZE. W opinii wiceministra jednym z priorytetowych obszarów przygotowywanych regulacji jest także promocja mikroinstalacji, które do produkcji energii będą wykorzystywać lokalne zasoby. Jednocześnie podkreślił, że do 2020 r. wsparcie dla technologii współspalania zostanie całkowicie wycofane.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 30 maja 2012 r.

Data publikacji: 30 maja 2012 r.