Projekt ustawy zawiera ponad 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego, które upraszczają wykonywanie działalności gospodarczej w różnych obszarach. Będą one wsparciem przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zmiany w przepisach dotyczą 30 ustaw i mogą przynieść przedsiębiorcom ok. 0,9 mld zł oszczędności już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy - poinformowało Ministerstwo.

Proponowane zmiany mają m.in. zwiększyć konkurencyjność polskich portów morskich i terminali przeładunkowych poprzez wprowadzenie tzw. pakietu portowego. Zakłada on skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 h, a także wydłużenie terminu na rozliczanie VAT od importu zgłaszanego przez upoważnionych przedsiębiorców. - Rozwiązania te mają zwiększyć obroty towarowe w polskich portach oraz spowodować ich większą aktywność – podkreślił wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. 
Dokument zawiera także m.in. propozycję umożliwienia zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy, a także zniesienia obowiązku pozyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT. 
W latach 2011-2013 weszły w życie trzy ustawy o charakterze deregulacyjnym przygotowane w Ministerstwie Gospodarki. Dokonano w nich 284 zmian dotyczących 109 ustaw.