Z analiz przeprowadzonych przez resort wynika, że przedsiębiorcy o przychodach do 150 tys. stanowią aż 51 proc. liczby podatników VAT (880 tysięcy), ale generują jedynie 0,84 proc. łącznego obrotu podatników podatku od towarów i usług, wpłacając do budżetu 121 mln zł z tytułu tego podatku (dane za 2014 rok).

Status podatnika VAT wiąże się z koniecznością prowadzenia rozliczeń, które dla wielu podatników mogą być uciążliwe. W związku z tym faktem, resort rozważa wprowadzenie uproszczonej, ryczałtowej formy opodatkowania dla tych podatników. byłby to ryczałt kwotowy lub procentowy od obrotu. 

(...)

Czytaj więcej na www.podatki.abc.com.pl