Wiceminister Korolec podkreślił znaczenie metanu jako źródła czystej energii. – Wykorzystanie tego gazu przyczynia się do wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki pracom Global Methane Initiative rozwijamy innowacyjne możliwości jego zastosowania – stwierdził. W trakcie krakowskiej konferencji GMI rozmowy przebiegały w 4 grupach tematycznych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, rolnictwa, ropy i gazu oraz węgla.Wiceszef MG przypomniał, że GMI stwarza także potencjał dla dwustronnej i regionalnej współpracy – Członkami GMI są zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się. Rozmowa w takim gronie to doskonała okazja do osiągnięcia celów polityki klimatycznej - powiedział wiceminister gospodarki.