W marcu br. w Warszawie dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator MCM, partner zarządzająca w Taylor Wessing w Warszawie oraz Joanna Plaisant, LLM Country Manager RICS w Polsce, podpisały deklarację partnerską.

Rozwój mediacji, promocja i stosowanie praktyk w branży nieruchomości i budownictwa to wspólny cel przyświecający działaniom obu prestiżowych instytucji. Wzajemna współpraca MCM i RICS opierać się będzie na wymianie międzynarodowych doświadczeń, wsparciu merytorycznym oraz wspólnych projektach w sektorze nieruchomości i budownictwa.

„Branża nieruchomości to niewątpliwie sektor borykający się z częstymi konfliktami, których rozstrzygnięcie zajmuje sądom gospodarczym dużo czasu i które są bardzo kosztowne. Mediacje dają tutaj ogromne szanse nie tylko na znalezienie najbardziej relewantnego rozwiązania problemu, ale i na zachowanie dobrych relacji biznesowych, które zaowocować mogą kontynuacją współpracy przez strony sporu.” – komentuje dr Ewelina Stobiecka. 

Więcej:
Mediacja daje ogromną szansę w sektorze nieruchomości