Jak możemy przeczytać na stronie resortu energetyki, głównym celem Projektu Brilliant (Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies) jest analiza wyzwań stojących przed państwami inicjującymi projekty jądrowe oraz dla współpracy regionalnej w tym zakresie. Rezultatem działań będzie analiza potencjału zaplecza technicznego i naukowego, sieci elektroenergetycznych oraz możliwych synergii dla rozwoju energetyki jądrowej.

Wiceminister Andrzej Piotrowski zwrócił uwagę na szczególne znaczenie współpracy zaangażowanych w projekt państw dla budowania bezpieczeństwa energetycznego regionu. Jednocześnie podkreślił, że Ministerstwo Energii popiera inicjatywy, których celem jest analiza potencjału, roli i uwarunkowań dla rozwoju energetyki jądrowej w krajach bałtyckich.

Dowiedz się więcej z książki
Energetyka jądrowa w Polsce
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Inicjatywa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Uczestniczą w niej instytuty naukowe z Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji i Polski (reprezentowanej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych).
 Źródło: Ministerstwo Energii