Mazowsze i Lubelszczyzna: ruszyły prace nad planami zadań dla kolejnych obszarów Natura 2000

Rozpoczęły się prace nad planami zadań ochronnych dla kolejnych czterech obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego - Gołobórz PLH140028, Łękawica PLH140030, Podebłocie PLH140033, Kampinoska Dolina Wisły PLH140029.

Z założeniami do projektów planów zadań ochronnych można zapoznać się od 10 lipca 2013 r. w siedzibach oraz na stronach internetowych Katedry i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (więcej informacji: www.warszawa.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&ampview=article&ampid=3290:obwieszczenie-z-dnia-17062013r-o-przystpieniu-w-ramach-projektu-pois050300-00-28510-do-opracowania-projektow-planow-zada-ochronnych&ampcatid=128:2013&ampItemid=159).

W terminie 21 dni tj. pomiędzy 10 lipca a 4 sierpnia 2013 r. wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące projektów planów zadań ochronnych dla ww. 4 obszarów Natura 2000.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 9 lipca 2013 r.

Data publikacji: 9 lipca 2013 r.