Projekty zostały zgłoszone do tegorocznej edycji programu i przeszły ocenę formalną oraz merytoryczną, ale z uwagi na limit środków dla województwa pierwotnie nie otrzymały dotacji. Wobec uzyskanych w wyniku przetargów oszczędności, kwalifikują się do realizacji zgodnie z kolejnością na liście rankingowej.

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” ukierunkowany jest na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz rozwój bezpiecznej, spójnej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej. Stanowi kontynuację „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Na przebudowę, budowę oraz remonty dróg w 2013 roku dla województwa mazowieckiego przeznaczono kwotę ponad 48 mln zł. Podczas czterech wcześniejszych edycji programu na Mazowszu zmodernizowano/wybudowano ponad 870 km dróg. Na 262 inwestycje, wojewoda przekazał w ramach dotacji sumie ok. 260 mln zł.

Źródło: www.mazowieckie.pl