Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy w zakresie szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, a także realizacji procesu inwestycyjnego od momentu otrzymania przez jednostkę promesy, przez złożenie wniosku o dotację, zawarcie umowy z wojewodą mazowieckim, po kontrolę zadania powodziowego.

Samorządowcy zapoznali się m.in. z najczęściej popełnianymi błędami w procesie ubiegania się o dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń klęskowych. Scharakteryzowano pojęcia takie jak „termin wystąpienia zdarzenia klęskowego”, a „termin zgłoszenia wystąpienia tego zdarzenia” do wojewody. Poruszono także temat kontroli zadań powodziowych. Omówiono rodzaje kontroli oraz najważniejsze obszary merytoryczne nią objęte, ze szczególnym uwzględnieniem wizji lokalnej w terenie. Szczegółowo wymieniono najczęściej napotykane problemy i ich przyczyny, wyjaśniono też, jak skutecznie im zapobiegać. Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej było drugim, a pierwszym w Warszawie, zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW. Planowane jest organizowanie cyklicznych warsztatów.

Źródło: www.mazowieckie.pl