Materiały z warsztatów na temat procedury oceny oddziaływania na środowisko dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udostępniło materiały z warsztatów na temat procedury oceny oddziaływania na środowisko dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko, które odbyły się w dniach 11-12 lutego 2013 r. w Warszawie.

Ze strony internetowej Programu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl pobrać można następujące prezentacje:

Dofinansowanie projektów ze środków europejskich a regulacje prawne w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Wymogi polskiego i unijnego prawa odnośnie procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Możliwość korekty rozwiązań projektowych na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko dla projektów spalarniowych Programu Infrastruktura i Środowisko.

Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Rola organizacji pozarządowej w budowaniu zaufania społecznego pomiędzy inwestorem a lokalną społecznością.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.pois.gov.pl, stan z dnia 18 lutego 2013 r.

Data publikacji: 18 lutego 2013 r.