Projekt rekultywacji składowiska odpadów niebezpiecznych i szkodliwych został umieszczony na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 36 mln zł, z czego 85 procent środków ma pochodzić z dofinansowania unijnego, a pozostałe 15 procent z wkładu krajowego (z rezerwy celowej budżetu państwa). Realizacji zadania podjął się wojewoda małopolski Stanisław Kracik.

W spotkaniu wziął udział minister środowiska Andrzej Kraszewski.

Składowisko odpadów znajduje się na terenie wyrobiska Górka położonego w północnej części Trzebini w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta oraz terenów przemysłowych (Rafineria Trzebinia, Zakłady Górka Cement sp. z o.o.).

Inwestycja będzie polegać na odpompowaniu wody stojącej w wyrobisku, przełożeniu części odpadów oraz wykonaniu szczelnej izolacji, tak aby do środowiska nie przenikały niebezpieczne substancje odpadów. Wykonana zostanie rekultywacja i zagospodarowanie terenu. Projekt dotyczy ok. 9 ha powierzchni. Początek prac przewidziano na 2013 rok.

W latach 2005-2008 gmina Trzebinia w porozumieniu z wojewodą małopolskim przeprowadziła I etap rekultywacji zbiornika, tj. neutralizację i odpompowanie cieczy. Odpompowano 533 tys. m sześc. cieczy, a poziom zbiornika obniżył się o około 12 m. Łącznie wydano wówczas 26 mln zł. (PAP)

hp/ je/