"Firmy budowlane, produkcyjne oraz hotelarstwo i gastronomia – jak wynika z raportu „Młodzi na rynku pracy", który przygotował Europejski Fundusz Leasingowy, to w tych branżach mali i średni pracodawcy najchętniej zatrudniają młodych pracowników. Podstawą raportu było jesienne badanie przeprowadzone  przez Keralla Research wśród 800 firm z sektora MŚP.
W ankiecie trzy czwarte z nich zadeklarowało, że zatrudnia pracowników do 30. roku życia (ich udział rośnie wraz z wielkością firmy) i w dodatku częściej na etacie niż na tzw. umowach śmieciowych. W niemal dziewięciu firmach na dziesięć sektora MŚP młodzi ludzie pracują na podstawie umów o pracę.  Umowy-zlecenie czy o dzieło stosuje niespełna co czwarte przedsiębiorstwo.
Jak wynika z badania, małe i średnie firmy doceniają młodych pracowników przede wszystkim za kreatywność (w tym nowe pomysły, nowinki techniczne) – wskazuje na to   prawie połowa badanych – oraz za szybkie przyswajanie nowej wiedzy, lepszą znajomość nowych technologii i języków obcych i większą dyspozycyjność".

Źródło: Rzeczpospolita