Aż 45 proc. polskich firm z sektora MSP pozytywnie ocenia perspektywy swojego rozwoju – wynika z badania SME Capex Barometer zrealizowanego przez GE Capital wraz z Bankiem BPH na przełomie stycznia i lutego tego roku. To wynik lepszy nie tylko w porównaniu z poprzednim rokiem (24 proc.), ale też w porównaniu z kilkoma innymi krajami. Mniej optymistyczni są przedsiębiorcy z Czech, Węgier, Włoch, czy Francji, a podobne nastroje są w Niemczech.