Mądra gospodarka opakowaniami - Grupa LEGO inspiruje

Grupa LEGO obniża o 10.000 ton poziom emisji CO2 podczas produkcji opakowań swoich produktów. Od czerwca 2014 roku nowe produkty sprzedawane są w zmniejszonych pudełkach opatrzonych logo Forest Stewardship Council (FSC). Do produkcji opakowań firma zużywa przeciętnie 14% mniej papieru, promując tym samym system certyfikacji FSC oraz odpowiedzialną gospodarkę leśną. Działania Grupy LEGO mogą być inspiracją dla innych.

Dzięki zmniejszeniu opakowań w 2014 roku zostanie zaoszczędzone około 6000 ton tektury, a potrzeby transportowe firmy spadną o 3000 ładunków.

Oprócz zredukowania rozmiaru pudełek, zastosowanie materiałów i wytycznych zalecanych przez Forest Stewardship Council, stanowi ważny krok dla Grupy LEGO na drodze do pełnego wdrożenia zrównoważonych metod produkcji opakowań. Zmniejszenie opakowań zbliża również do osiągnięcia celów programu Climate Savers Partnership, realizowanego przez WWF, do którego Grupa LEGO, jako pierwsza na rynku zabawek, przystąpiła w 2013 roku.

Od 2011 roku Grupa LEGO pracowała nad sposobem, by zmniejszyć rozmiar opakowań i zastosować do ich produkcji materiały i wytyczne objęte certyfikatem FSC, zachowując przy tym rozsądny model biznesowy. - Kolejnym krokiem będzie przyjrzenie się innym materiałom papierowym i tekturowym - od broszur i materiałów biurowych po drukowane materiały reklamowe w sklepach – mówi Bali Padda, Dyrektor Wykonawczy.

Obecnie ponad 90% materiałów używanych przez Grupę LEGO dla głównej linii opakowań posiada certyfikat FSC, a celem jest osiągnięcie 100% do 2015 roku. Jednocześnie, produkcja opakowań w 75% oparta będzie o materiały pochodzące z recyklingu.

W 2014 roku Grupa LEGO otrzymała certyfikat kontroli pochodzenia FSC (Code of Custody, FSC-C117818), zaświadczający, że pochodzenie wszystkich materiałów używanych przez Grupę LEGO można prześledzić a zgodność z certyfikatem kontrolowana jest przez zewnętrzne podmioty.

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.chronmyklimat.pl, stan z dnia 10 września 2014 r.

Data publikacji: 10 września 2014 r.