Projekt Szerokopasmowe Lubuskie zaopatrzy ponad 300 miejscowości w szybki Internet. W ramach projektu wykonano już 85% zaplanowanych prac. Zakłada się, że dzięki projektowi odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer z dostępem do Internetu wzrośnie z 60,5% do 84,3%.

(biznes.newseria.pl)