Lubuskie: jest decyzja w sprawie budowy obwodnicy miasta Lubsko

10 maja 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy miasta Lubsko - od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 289 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 287.

Projektowana inwestycja połączy wloty dwóch dróg wojewódzkich: 287 i 289, prowadząc ruch tranzytowy poza miastem - w kierunku Żary - Nowogród Bobrzański i Zasieki (granica państwa). Obecnie obie te drogi przecinają się w centrum miasta, którego układ komunikacyjny nie zapewnia płynnego przejazdu i stwarza wiele niebezpieczeństw.

Wybudowanie drogi zapewni m.in. wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obręb miasta Lubsko, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, eliminację utrudnień w ruchu drogowym, zwiększenie komfortu jazdy oraz skrócenie czasu przejazdu.

Realizacja inwestycji przebiega w dwóch etapach. I etap polegający na wybudowaniu obwodnicy o długości ok. 4,92 km został zrealizowany w 2007 r., a wybudowany odcinek został oddany do użytkowania. Obecnie przystąpiono do realizacji II etapu działań, w ramach których powstanie obwodnica o długości ok. 3,88 km.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 14 maja 2012 r.

Data publikacji: 14 maja 2012 r.