Środki te mają pozwolić na przywrócenie świetności zabytkowym parkom m.in. w Łodzi, Piątku, Pabianicach, Kutnie i Poddębicach.

W ramach programu "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków" na wsparcie mogą liczyć inwestycje przywracające świetność parkom, które towarzyszą pałacom, zamkom i dworom lub parkom miejskim w regionie łódzkim.

Prezes WFOŚiGW w Łodzi Tomasz Łysek zaznaczył na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami w Pabianicach, że wsparcie przeznaczone jest na przywrócenie wartości przyrodniczej parków, która przyświecała ich twórcom. Oprócz przywracania zieleni będą dodatkowo także m.in. budowane utwardzane alejki oraz miejsca wypoczynku oraz rekreacji dla dzieci i dorosłych.

W ramach pierwszej edycji konkursu złożono w sumie dziewięć wniosków o dofinansowanie; ocenę pozytywną uzyskało osiem z nich. Z WFOŚiGW projekty otrzymają ponad 14,96 mln zł dofinansowania.

Jedna z dotacji przeznaczona będzie na rewaloryzacja zabytkowego miejskiego Parku im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach, który powstał w 1901 r. Obecnie park widnieje w gminnej ewidencji zabytków. Realizacja projektu ma przywrócić jego pierwotną funkcję ekologiczną, reprezentacyjną i historyczną.

Prace dotyczyć będą nie tylko zieleni parkowej, ale zaplanowano także m.in. budowę nowej fontanny, remont lub wykonanie alejek asfaltowych, budowę placu do gier, piaskownicy, remont mostka na rzece Dobrzynce oraz montaż oświetlenia. Inwestycja pochłonie ponad 4 mln zł, a dofinansowanie z Funduszu wyniesie ponad 2,6 mln zł.

Dotację otrzymają także m.in. Łódź na rewaloryzację Parku Źródliska I (ponad 3,7 mln), gmina Piątek na odnowienie miejscowego parku (1,4 mln zł), Kutno na prace w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów (3,5 mln zł) i Poddębice na utworzenie w tamtejszym parku "Ogrodu Zmysłów" (2,6 mln zł).

Pieniądze z Funduszu trafią także na odnowienie zabytkowych parków w Chociwiu, Sokolnikach oraz Łaniętach.