Łódzka Strefa została wyróżniona także w czterech innych obszarach swojej działalności: reinwestycje, strategia i zaangażowanie we współpracę polsko-chińską, nowe inwestycje oraz szkolenie umiejętności.
 

Ponadto fDi Magazine docenił plany inwestycyjne realizowane przez strefę. Dotyczą one m.in. dwóch terenów w Lućmierzu i Łodzi, które zostały uzbrojone i w pełni wyposażone dzięki funduszom europejskim. Wyróżnienie zostało przyznane również za projekt „S8-Inwestycje nam po drodze” wdrożony wspólnie ze Strefami Wałbrzyską, Warmińsko-Mazurską.