Do września przyjmowane są zgłoszenia w ramach konkursu na najlepsze przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminach. Konkurs pn. "Lider Zielonej Energii" prowadzony jest przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach projektu "Nasza Gmina Chroni Klimat!".
W opisach dobrych praktyk biorących udział w konkursie punktowane są: liczba zrealizowanych przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej, posiadane dokumenty planistyczne, strategiczne i programowe uwzględniające źródła odnawialne, współpraca z podmiotami pozarządowymi i prywatnymi, liczba miejsc pracy, jakie powstają w wyniku inwestycji w OZE. Projekt "Nasza Gmina Chroni Klimat" realizowany jest przez Fundację Promocji Gmin Polskich – jej komórkę edukacyjną Europejską Wszechnicę Samorządową – i jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego "Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych" - kategoria II "Energetyka Przyjazna Środowisku". Partnerem strategicznym projektu jest Serwis Samorządowy PAP oraz eksperci z doświadczonych organizacji i instytucji zajmujących się odnawialnymi źródłami energii.
Źródło: Ekoinfo.pl, samorząd.pap.pl, 2 marca 2011 r.

Data publikacji: 7 marca 2011 r.