– Porównanie z rokiem ubiegłym jest dosyć utrudnione, gdyż analizę zakłóca zmiana prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jaka została wprowadzona w styczniu bieżącego roku – powiedział agencji eNewsroom.pl Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej – widzimy jednak, że wprowadzenie restrukturyzacji w czterech formach zagwarantowanych przez ustawę przynosi oczekiwane efekty. W pierwszym kwartale mieliśmy zaledwie 6 restrukturyzacji przedsiębiorstw, natomiast w drugim kwartale było to już 51.W strukturze restrukturyzacji dominują przyspieszone postępowania układowe i postępowania sanacyjne. Dłużnik ma dzięki nim możliwość proces przejścia przez proces restrukturyzacyjny z użyciem narzędzi, które wcześniej były możliwe do wykorzystania tylko przez syndyka. W dalszej części roku spodziewamy się utrzymania pozytywnych tendencji po stronie mikroekonomicznej w Polsce. Przewidujemy, że liczba upadłości i restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw będzie spadała w porównaniu do lat ubiegłych. Sytuacji tej będzie sprzyjał zarówno popyt krajowy, jak i eksport – ocenia Sielewicz.
Więcej: