Gospodarka wodna jest jedną z czterech kategorii w tegorocznej edycji Konkursu ECO-MIASTO, skierowanego do samorządów lokalnych.

Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

Według danych GUS, na koniec 2013 roku z sieci kanalizacyjnych korzystało 65% mieszkańców naszego kraju**. Obecnie, krajowe dofinansowania do gospodarki wodnej pokazują, że rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja nowoczesnych oczyszczalni to ważny punkt krajowej polityki środowiskowej. NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w latach 2015-2020 planuje wydać 1,7 mld złotych.

Nowoczesne oczyszczalnie
Nowoczesne oczyszczalnie ścieków właściwie nie są uciążliwe dla miasta i mieszkańców. Charakteryzują się za to dużo większą wydajnością, nie generują hałasu oraz praktycznie nie emitują do środowiska szkodliwych substancji, ponieważ te są neutralizowane i unieszkodliwiane za pomocą specjalnych maszyn i systemów. Obiekty mogące być po¬tencjalnym źródłem emisji odorów są hermetyczne, a powietrze ze związ¬kami o nieprzyjemnym zapachu jest odprowadzane i unieszkodliwiane w specjalnych instalacjach. Nad wszystkim czuwają nowoczesne systemy informatyczne. Praca wszystkich urządzeń jest na bieżąco monitorowana, a większość procesów jest zoptymalizowana. Dodatkowo w wyniku oczyszczania ścieków produkowany jest biogaz, który wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej oraz prądu m.in. w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, która produkuje ok. 20 tys. m3 biogazu na dobę.

Oczyszczalnia w Konstancinie
We wrześniu w Konstancinie-Jeziornie otwarto jedną z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni ścieków w Polsce. Inwestycja, której podjęło się przedsiębiorstwo Saur Polska na podstawie umowy zawartej z samorządem pozwoliła rozwiązać problem oczyszczalni ścieków, z którym miasto borykało się od wielu lat. Teraz, po gruntownej modernizacji starego obiektu gmina zyskała oczyszczalnię, która całkowicie spełnia zarówno krajowe jak i europejskie normy środowiskowe, a także gwarantuje bezpieczeństwo ekologiczne. Sąsiedztwo oczysz¬czalni nie powoduje żadnych uciążli¬wości dla mieszkańców. W koncepcji przedsięwzięcia wzięto bowiem szczególnie pod uwagę charakter uzdrowiskowy gminy. Aktualnie obiekt może przyjąć aż 6000 metrów sześciennych ścieków na dobę, co całkowicie zaspokaja obecne potrzeby miasta i gminy, a jednocześnie uwzględnia przyszły wzrost liczby mieszkańców oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Przy modernizacji oczyszczalni w Konstancinie zastosowaliśmy najlepsze standardy, nowoczesne procesy i zaawansowane rozwiązania techniczne. Gwarantuje to najwyższą jakość i bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji. Widzimy bardzo duży potencjał w polskim rynku, dlatego chcielibyśmy realizować kolejne inwestycje i wdrażać nowe projekty oparte na Partnerstwie Publiczno-Prywatnym – mówi Jerôme Le Conte, Prezes Grupy SAUR.

Nowoczesne systemy
Nowoczesne systemy wodociągowe i kanalizacyjne powinny być z jednej strony funkcjonalne, czyli wytrzymałe, całkowicie szczelne, z drugiej wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska. Trzymamy się tej idei i obecnie w systemy rurociągowe dla wodociągów i kanalizacji Saint-Gobain PAM wyposażonych jest 80 światowych stolic oraz ponad 1000 miast. Aktualnie w Polsce takie systemy posiadają między innymi Warszawa, Wrocław i Kraków. Jest jeszcze jednak wiele do zrobienia, w szczególności w kwestii sieci kanalizacji – powiedział Andrzej Kruszyński, Dyrektor Generalny Saint-Gobain PAM.
Wykorzystanie nowoczesnych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oznacza dla miasta niższe koszty utrzymania, mniej awarii oraz dbałość o środowisko.

Wzorcowa kanalizacja w Koninie
Za ponad 30,5 mln zł, przy wsparciu ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zrealizowano w Koninie szereg inwestycji, których celem było osiągnięcie przez miasto do końca 2015 roku Europejskiego Standardu Gospodarki Ściekami. W wyniku projektu „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina”, w mieście powstało ponad 5 km nowoczesnej sieci kanalizacyjnej oraz zlikwidowano kilkaset przydomowych szamb. Ponadto wybudowano trzy pompownie ścieków oraz zamontowano około 1600 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, dzięki czemu do sieci zostało podłączonych 110 osób, a ponad 750 mieszkańców Konina zyskało do niej dostęp. Wcześniej zmuszeni byli do korzystania z uciążliwych dla otoczenia i środowiska przydomowych szamb. Skutkiem tych inwestycji jest skanalizowane miasta w niemal 100 procentach***.

Przebudowa sieci w Sosnowcu
Innym miastem inwestującym w rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej jest Sosnowiec. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu wyda 170 mln zł na przebudowę ponad 100 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, którą planuje do końca 2017 roku. Miasto w ramach porządkowania gospodarki ściekowej przy wsparciu środków Unii Europejskiej zbudowało już w poprzednich latach liczący ponad 15 km kolektor ściekowy i częściowo zmodernizował miejską oczyszczalnię.