Jesteśmy przeciwni wprowadzaniu rozwiązań ograniczających wykonywanie pracy w placówkach handlowych w niedziele, albowiem wpłyną one negatywnie na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i pogorszą sytuację na lokalnym rynku pracy- mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan. Jej zdaniem ograniczenie działalności handlowej spowoduje wzrost bezrobocia i pogorszy warunki bytowe pracowników, a w rezultacie doprowadzi do eskalacji napięć społecznych.
Warto wspomnieć, że stopa bezrobocia w lutym 2014 r. w powiecie radomskim wyniosła 30,9 proc., co jest niepokojącym zjawiskiem porównując z województwem mazowieckim - 11,4 proc. czy terenem całego kraju - 13,9 proc.
Zdaniem Konfederacji Lewiatan tego rodzaju propozycje mają charakter restrykcji w stosunku do całego sektora handlu i wywrą negatywny wpływ na jego dalsze funkcjonowanie. Oprócz tego pogorszą kondycję ekonomiczną dostawców i usługodawców pracujących dla handlu, głównie wielkopowierzchniowego i centrów handlowych.
Dla handlu czas pracy jest najcenniejszym zasobem. Uszczuplenie go o wszystkie niedziele, czyli o ponad 1/7 (ok. 15 proc. całości), spowoduje szereg szkodliwych następstw ekonomicznych i społecznych. Pociągnie za sobą spadek obrotów od 4 do 10 proc. (w centrach handlowych nawet 25 proc.) i potrzebę kompensacji straty. Spowoduje pogorszenie warunków zatrudnienia i redukcję etatów o ok. 10 proc., co oznacza likwidację ok. 1000 miejsc pracy w Radomiu. Dodatkowo zanotuje się spadek zatrudnienia czasowego, popularnego wśród studentów. Wzrost bezrobocia w mieście, gdzie jego poziom jest bardzo wysoki (wynosi ok. 23 proc.), szczególnie dotknie kobiety w wieku 25-55 lat oraz ludzi młodych.
Lewiatan stoi na stanowisko, że nieodwracalne straty finansowe poniosą również dostawcy i firmy usługowe pracujące dla sklepu (świadcząc zakontraktowaną obsługę obiektów), jak i dla klientów - gastronomia, rozrywka, usługi bytowe. Nie do pominięcia jest też okoliczność, że niedzielne zakupy zakazane w Radomiu, konsumenci zrobią poza Radomiem, co chyba miastu i jego przedsiębiorcom nie bardzo się opłaci. 
W aspekcie społecznym ograniczenie handlu w niedziele również przyniesie negatywne skutki, wywołując niezadowolenie i utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu. Nie ma istotnego powodu, aby pozbawiać społeczeństwo możliwości wyboru form spędzania wolnego czasu.
Według Konfederacji Lewiatan, przy podejmowaniu decyzji ograniczających możliwości funkcjonowania placówek handlowych warto zastanowić się nad konsekwencjami w wymiarze zarówno jednostkowym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Rodzi się pytanie o odpowiedzialność, w pierwszej kolejności, za pracowników, którzy utracą pracę i pogorszą swoją sytuację materialną; po drugie, za kondycję gospodarczą miasta, gdyż wiele firm - nie tylko placówki handlowe, poniosą zbyt duże straty ekonomiczne. Rynek radomski stanie się jeszcze bardziej niekonkurencyjny i nieatrakcyjny inwestycyjnie.
Dlatego Lewiatan apeluje o rozwagę i nie podejmowanie uchwały regulującej godziny pracy na terenie Radomia.