Nowelizacja wprowadza też regulacje dotyczące monitorowania realizacji wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych „Energy Star”. Doprecyzowano m.in. przepisy dotyczące karty produktu, która jest dołączana do urządzeń elektrycznych. Ma ona zawierać, napisaną po polsku, tabelę informacyjną dotyczącą parametrów technicznych danego urządzenia. Jego dostawca będzie zobowiązany do dołączenia tej karty do broszur lub innej dokumentacji dodawanej do produktu wykorzystującego energię. Jednak nie będzie musiał, jak do tej pory, dołączać jej do każdego produktu oddzielnie. Obowiązek udostępniania użytkownikowi końcowemu karty produktu wraz z broszurami lub z inną dokumentacją będzie spoczywał na dystrybutorze urządzeń.

W nowelizacji dodano też nowy rozdział, w którym zamieszczono przepisy dotyczące kontroli realizacji programu „Energy Star”. Będzie ją przeprowadzał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Określony został również sposób i tryb przeprowadzania kontroli oraz zasady sporządzania protokołu pokontrolnego. Nowelizacja obniża też wysokość kar za naruszenie przepisów dotyczących etykietowania urządzeń elektrycznych.

„Energy Star” jest dobrowolnym programem ustanowionym przez Agencję Ochrony Środowiska USA, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Wszystkie urządzenia oznaczone logo „Energy Star” są energooszczędne i nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Program jest realizowany na podstawie umowy między rządem USA a Unią Europejską.

Źródło: www.sejm.gov.pl