Wyniki sprzedaży firm leasingowych w segmencie maszyn i urządzeń dla budownictwa pokazują, że sytuacja na tym rynku jest stabilna. Polska jest obecnie jednym z największych placów budowy w Europie i wszystko wskazuje na to, że pozostanie takim również po zakończeniu EURO 2012 – mówi Szymon Stryjski, odpowiedzialny w BZ WBK Finanse & Leasing za finansowanie branży budowlanej. Koniunkturę w budownictwie potwierdzają najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Po bardzo dobrym sierpniowym wyniku produkcji budowlanej (+10%), we wrześniu wzrost był jeszcze większy i wyniósł 18%.

Z drugiej strony, część informacji płynących w ostatnim czasie z rynku wskazuje na pogorszenie nastrojów w branży budowlanej: odsetek przedsiębiorstw, które ogłaszają swoją upadłość, jest coraz wyższy, a inwestorzy zaczynają wstrzymywać się z nowymi projektami. Zdaniem Szymona Stryjskiego wyhamowanie produkcji budowlanej może nastąpić, ale jeszcze nie teraz. Najbliższe miesiące będą stały pod znakiem rozwoju infrastruktury budowlanej, m.in. dlatego, że wiele inwestycji zostało już rozpoczętych i ich realizacja potrwa jeszcze kilkanaście miesięcy – wyjaśnia Szymon Stryjski. Jeśli natomiast upadają firmy to najczęściej są to jedno- lub co najwyżej kilkuosobowe przedsiębiorstwa ogólnobudowlane. Duże firmy zaś mają się lepiej, bo mogą liczyć na wartościowe kontrakty infrastrukturalne, bardzo często dofinansowane przez Unię Europejską – dodaje Stryjski.

Firmy leasingowe widzą ogromny potencjał inwestycji w środki trwałe w budownictwie drogowym i mieszkaniowym. Leasing jest tutaj od dawna wykorzystywany, więc dla wielu firm będzie naturalnym wyborem – mówi Szymon Stryjski. Z październikowych danych GUS wynika, że zarządzający przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi jako źródło finansowania inwestycji częściej wskazują leasing (40%wskazań) niż kredyt (36%).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Związek Polskiego Leasingu podał, że w ciągu dziewięciu miesięcy 2011 r. polskie firmy leasingowe sfinansowały ruchomości i nieruchomości warte łącznie 22 mld zł. Na rzecz firm budowlanych leasingodawcy sfinansowali maszyny i urządzenia o wartości 1,8 mld zł, co w ujęciu rocznym daje aż 28% wzrost. BZ WBK Finanse & Leasing radziła sobie lepiej niż cały rynek i w budowlance odnotowała 82% wzrost r/r (wartość udzielonego finansowania wyniosła ponad 48 mln zł). 

BZ WBK Leasing