Łap wiedzę! Bezpłatne szkolenia w województwie świętokrzyskim i województwie dolnośląskim

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie ochrony środowiska.

- w województwie świętokrzyskim

Do pracowników branż: budowlanej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, turystycznej, usługowej, hotelowej, transportowej oraz mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii skierowane są szkolenia prowadzone w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie". Uczestnicy tych szkoleń będą mogli zdobyć rzetelną wiedzę między innymi na temat odnawialnych źródeł energii oraz prawnych uwarunkowań stosowania ich jako alternatywy dla źródeł konwencjonalnych. Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie: www.oze.wsh-kielce.edu.pl.

- w województwie dolnośląskim

Z kolei przedstawiciele branż o największym potencjale rozwojowym dla Dolnego Śląska, takich jak: produkcja wyrobów chemicznych, produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych, hotele i restauracje wraz z działalnością uzdrowiskową, informatyka, działalność gospodarcza pozostała oraz branż strategicznych, do których należą: energetyka odnawialna oraz działalność badawczo-rozwojowa mogą zgłosić się do projektu „Ekologiczne przedsiębiorstwo". Mogą oni uczestniczyć w szkoleniach, które odbędą się w marcu: „Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego" oraz „Zarządzanie energią". Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronie: www.ekoprzedsiebiorstwo.eu.

Więcej szkoleń można znaleźć na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.dialog.gdos.gov.pl, stan z dnia 1 marca 2013 r.

Data publikacji: 1 marca 2013 r.