Zdaniem prof. dr Zofii Bolkowskiej z Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, w 2009 roku osłabienie koniunktury w budownictwie będzie łagodniejsze niż w pozostałych sektorach przemysłu.

Bolkowska zauważa, że mimo sygnałów firm budowlanych o pogarszającej się koniunkturze, budownictwo osiągnęło w 2008 roku korzystniejsze wskaźniki wzrostu (12,9 proc.), niż przemysł (3,5 proc.) oraz handel detaliczny (6,6 proc.). Według niej, inwestycje infrastrukturalne i drogowe mogą uchronić sektor budownictwa w 2009 roku od „głębokiego regresu". Bolkowska wskazuje, że niekorzystny wpływ na funkcjonowanie branży budowlanej ma malejące tempo inwestycji w naszym kraju. Jej zdaniem, budownictwo mieszkaniowe już dotknął kryzys (deweloperzy mają trudności ze sprzedażą mieszkań) i to będzie się pogłębiało.

Źródło: Pb.pl za PAP, 29 stycznia 2009 r.