Agenda ONZ zaaprobowała uniwersalną ładowarkę, która będzie kompatybilna z każdym modelem telefonu komórkowego. Urządzenie łączy wygodę z ekologią.
Obecnie każdy producent używa innego typu ładowarek. Nawet w obrębie modeli produkowanych przez jedną firmę mogą występować inne typy urządzeń ładujących. Sprawia to, że prawie każda zmiana telefonu wiąże się z koniecznością pozbycia starej ładowarki. Szacunki wskazują, że rocznie w ten sposób generowane jest 51 tys. ton niepotrzebnego sprzętu. Nowe ładowarki zatwierdzone przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (International Telecommunication Union - ITU) mają rozwiązać ten problem. Szacuje się również, że zmniejszą ilość wydzielanych gazów cieplarnianych o 13,6 mln ton. Urządzenie będzie opierać się podobnie jak niektóre aparaty i kamery cyfrowe na technologii micro USB. Sony Ericsson, jeden z producentów telefonów komórkowych szacuje, że wejdzie do produkcji już za kilka miesięcy.
Rzeczpospolita, 28 października 2009 r.