KUKE podtrzymało jednak roczną prognozę liczby upadłości na poziomie ok. 787 przypadków (spadek o 11,2% r/r).

KUKE podkreśla, że "dane od kwietnia bieżącego roku wskazują, iż tempo spadków liczby upadłości uległo zahamowaniu.
Źródło: Puls Biznesu