Pytanie
Prowadzę niepubliczne przedszkole wpisane do placówek oświaty (PKD 85.10.Z) oraz działalność gospodarczą według PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna i PKD 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi. Które uzyskiwane przeze mnie przychody sumują się do obrotów zainstalowania kas fiskalnych? Z działalności niepublicznego przedszkola osiągam przychody jak niżej:
1) wpisowe;
2) czesne;
3) opłata za posiłki dla dzieci;
4) opłata za dodatkowe zajęcia np. język angielski, dogoterapia ;
5) zwrot kosztów za paczki na Mikołaja i Dzień Dziecka;
6) dotacja gminy na dzieci.
Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osiągam przychody np. z organizacji urodzin dla dzieci, z opieki na godziny oraz opłaty za posiłki dla tych dzieci.
Działalność oświatowa jest zwolniona z kas fiskalnych, ale czy w pełnym zakresie osiąganych obrotów wcześniej wyszczególnionych?
Chcąc skorzystać ze zwolnienia wg § 3 ust. 1 pkt 3 r.z.k.r. (procentowy udział), które z osiąganych przychodów zaliczają się do obrotów zwolnionych, a które do opodatkowanych, aby wyliczyć wskaźnik procentowy?