Pytanie
Pracownik jest zatrudniony w Urzędzie Gminy na umowę o pracę na czas nieokreślony (wynagrodzenie godzinowe) na stanowisku strażaka od 30 listopada 1995 r. W okresach sezonowych dodatkowo w Szkole Podstawowej na stanowisku palacza c.o.
W styczniu b.r. zwrócił się do szkoły o wypłacenie nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. Historia zatrudnienia:
1 września 1980-4 sierpnia 1986 elektromonter 1/1 etatu
2 września 1986-31 lipca 1996 elektromonter 1/1 etatu
1 października 1998-30 kwietnia 1999 palacz 1/1
11 października 1999-18 kwietnia 2000,
3 października 2000-30 kwietnia 2001,
1 października 2001-24 kwietnia 2002,
1 października 2002-14 stycznia 2003,
9 października 2003-30 kwietnia 2004,
1 października 2004-30 kwietnia 2005,
17 października 2005-22 maja 2006,
23 października 2006 do nadal,
30 listopada 1995 do nadal (umowa na czas nieokreślony, 20% wysługi).
Która ww. jednostek powinna wypłacić jubileuszówkę?