Pytanie
Spółka jawna (której wspólnikami byli ojciec, dwie córki i jedna osoba z poza rodziny) nie zaliczyła do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności w 2011 r. mimo, że miała takie prawo. Zeznanie za 2011 r. sporządził i podpisał każdy ze wspólników. Pod koniec 2012 r. jeden ze wspólników (ojciec) zmarł. Udziały w tej spółce odziedziczyły po równo córki i nadal prowadzą tę działalność w formie spółki jawnej razem z trzecią osobą.
Czy w 2014 r. (obecnie) można zaksięgować w koszty 2011 r. tę nieściągalną wierzytelność, a co za tym idzie sporządzić korektę zeznania nieżyjącego wspólnika (ojca)?
Zobowiązanie podatkowe za 2011 r. nie było ustalone w formie decyzji wydanej przez organ podatkowy.
Kto miałby podpisać tę korektę?
Kto miałby prawo do zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym za 2011 r. w części dotyczącej zmarłego wspólnika?