Pytanie
Klub zatrudnia sportowców na kontraktach cywilno-prawnych. Zgodnie z kontraktem klub miał wypłacać zwrot kosztów za wynajem mieszkania oraz oprócz wynagrodzenia, także premie. Zawodnik nie otrzymał zwrotu kosztów wynajmu lokalu oraz premii po zakończonym kontrakcie i zwrócił się do Piłkarskiego Sądu Polubownego przy PZPN o zwrot tych kwot. Sąd orzekł zwrot tych kwot i wypłacenie ich w kwocie netto.
Kto jest płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy?
Czy klub sportowy powinien ubruttowić tę kwotę i odprowadzić zaliczkę na podatek?
Czy po wypłaceniu tego wynagrodzenia powinniśmy wystawić PIT-8C i zawodnik powinien wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy?
Podkreślam, że na dzień wypłaty nie ma powiązania klubu z tym sportowcem.