Pytanie
Przedsiębiorstwo zakupiło teren inwestycyjny. Na zakupionym terenie zlokalizowana jest własna kanalizacja sanitarno-przemysłowa wraz z przepompownią ścieków oraz kanalizacja deszczowa. Do kanalizacji sanitarnej ścieki odprowadza właściwe przedsiębiorstwo oraz kilka innych zakładów, ścieki trafiają na przepompownię i z niej kolektorem zbiorczym do zakładu kanalizacyjnego. Przepompownia jest na naszym terenie, natomiast rura, która ostatecznie odprowadza ścieki, zlokalizowana jest na działkach prywatnych. W związku z tym, że całość kanalizacji wykonana została w latach 70., nie mamy wiedzy na temat, jak i gdzie dokładnie zlokalizowany jest ten kolektor. Problem jest z ustaleniem, kto jest za niego odpowiedzialny i powinien go konserwować.
W razie awarii kto będzie odpowiedzialny za te ścieki i ewentualne skutki powstałe w wyniku takiej awarii?