Pytanie
Kto i na jakiej podstawie prawnej powinien dokonać rekultywacji gruntu po kopalni żwiru w sytuacji, gdy wydobycie miało miejsce ponad 20 lat temu, a teren w ewidencji gruntów jest zakwalifikowany jako kopaliny (K)?
Nowy właściciel zakupił działkę z nieczynnym wyrobiskiem i nie posiada żadnej dokumentacji (obecnie wymaganej przepisami prawa) dotyczącej dawnej eksploatacji.