Ozon troposferyczny (O3) jest zanieczyszczeniem powstającym w powietrzu w wyniku reakcji zachodzących pomiędzy tlenkami azotu i lotnymi związkami organicznymi. Reakcjom tym sprzyja wysoka temperatura powietrza i nasłonecznienie. Najwyższe stężenia ozonu występują poza obszarami miast lub na ich przedmieściach. Ozon troposferyczny ze względu na swoje utleniające właściwości może mieć szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie, może powodować podrażnienia błon śluzowych, kaszel oraz bóle głowy.

Prognozy ozonu będą dostępne do 30 września br., czyli w czasie, w którym stężenia ozonu troposferycznego w powietrzu są najwyższe.

Oprócz map na portalu prezentowane są prognozy jednogodzinnych stężeń ozonu dla najbliższej doby w postaci animacji zarówno dla całego kraju, jak i osobno dla poszczególnych województw.

Zachęcamy do korzystania z prognoz krótkoterminowych dla ozonu troposferycznego dostępnych pod adresem: powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/air_quality_forecast_short_term_info

Źródło: www.gios.gov.pl, stan z 4.04.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami