Krakowscy naukowcy poznają procesy spalania biomasy

Jak wychwytywać dwutlenek węgla, efektywnie spalać biomasę, co zrobić z popiołem pozostającym po spalaniu? Odpowiedzi na takie pytania zajmują trzynastu polskich uczonych zatrudnionych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy EDF w Krakowie. Jest ono piątą tego rodzaju placówką stworzoną przez międzynarodowy koncern energetyczny.

Krakowskie Centrum Badawczo-Rozwojowe powstało w 2010 roku, ale oficjalnie zainaugurowało działalność w kwietniu 2012 roku. Na razie zespół składa się z 13 badaczy o różnych specjalnościach. W przyszłości zatrudnienie najdą w nim również doktoranci.

Pracujący w Centrum naukowcy zajmują się czterema głównymi zagadnieniami: współspalaniem węgla z biomasą; redukcją emisji zanieczyszczeń; wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego składowaniem oraz zarządzaniem ubocznymi produktami spalania np. popiołami.

Twórcy Centrum chcą, by placówka zaangażowała się w realizację międzynarodowych badań i ubiegała o środki europejskie. Jednym z projektów, które już są prowadzone w Centrum jest „Ecoalboiler”, w ramach którego naukowcy pracują nad poprawą efektywności operacyjnej kotłów i zmniejszeniu kosztów ich utrzymania.

Choć specjaliści Centrum pracują na potrzeby EDF w Polsce, to wyniki ich badań będą wykorzystywane na całym świecie. Ośrodki badawcze EDF podobne do krakowskiego Centrum znajdują się jeszcze w czterech innych krajach: Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Chinach.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, stan z dnia 30 maja 2012 r.

Data publikacji: 30 maja 2012 r.