Strażnicy miejscy przeprowadzili w tym okresie łącznie 3883 kontrole. W sytuacjach spornych pobierali z palenisk próbki popiołu, które następnie przekazywali do analizy laboratoryjnej, celem stwierdzenia, czy w popiele były obecne substancje zabronione. Do badania przekazano 17 próbek.

W sezonie grzewczym 2016-2017 działania prowadziło 126 strażników, w tym 28 funkcjonariuszy z referatu kontroli odpadów i sekcji ekologicznych oraz 98 strażników realizujących zgłoszenia kierowane na bieżąco do dyżurnych straży miejskiej.

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od godz. 6 do 22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, przez całą dobę.

Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Konsekwentne działania miasta – informacyjne i edukacyjne, przyniosły w ostatnich latach spodziewany efekt. Mimo że z roku na rok strażnicy miejscy podejmują coraz więcej interwencji, to wyniki kontroli pokazują, że krakowianie coraz rzadziej wrzucają odpady do pieca.

Źródło: www.krakow.pl, stan z 12.05.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami