Kraków stawia na inwestycje

Kraków realizuje i planuje nowe inwestycje. W mieście ma powstać m.in. centrum kongresowe na 2200 osób, hala widowiskowo-sportowa z 18 tys. miejsc, a także zakład przetwarzania odpadów. Rozbudowana ma być także komunikacja miejska oraz sieć drogowa. Planowane jest powstanie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Projekty te są finansowane częściowo z budżetu miasta, a częściowo ze środków unijnych.

Nie są to jedyne planowane inwestycje. W latach 2014-2020 Kraków postawi na transport i komunikację. Na lata 2014-2020 miasto przygotowało nowy program inwestycyjny. Ma on obejmować w znacznej mierze rozwój dróg oraz transportu publicznego. Chodzi tu o zwiększenie dostępu do komunikacji publicznej mieszkańcom północnego Krakowa. Wartość tego programu to 9 mld złotych. Nowy program inwestycyjny ma także wyprowadzić ruch tranzytowy, który emituje dużo szkodliwych substancji do powietrza, na wschodnią obwodnicę Krakowa. Dotychczas biegnie on przez znajdujące się blisko centrum Aleje Trzech Wieszczów. Planowana jest także budowa obwodnicy północnej – czwartej w Krakowie. Istotnym projektem jest także lepsze połączenie Krakowa z miastami znajdującymi się w pobliżu, czemu ma służyć budowa Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zgodnie z założeniami Kraków zostanie połączony m.in. ze Skawiną, Tarnowem, Katowicami.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: 11 kwietnia 2013 r.