Przedmiotem partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie parkingu podziemnego dla samochodów osobowych na maksymalnie 300 miejsc postojowych, połączone z późniejszym jego utrzymaniem i zarządzaniem. Parking ma zostać zlokalizowany pod Pl. Biskupim, a partner prywatny zobowiązany będzie również do przebudowy tego placu pod kątem przyszłego funkcjonowania parkingu.

Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić będzie prawo do pobierania pożytków, jakie przynosić będzie parking podziemny, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej. Podmiot publiczny oczekuje realizacji parkingu podziemnego dla samochodów osobowych w terminie do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Okres pobierania pożytków, jakie przynosić będzie parking podziemny, a także okres utrzymywania i zarządzenia nim przez partnera prywatnego zostaną określone przez partnera prywatnego w ofercie. Wartość zamówienia szacowana jest na ponad 33 mln złotych. Termin składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu upływa 7 maja 2012 r.

Źródło: www.ppp.gov.pl