Właścicielom i zarządcom dużych obiektów budowlanych pozostało tylko 10 dni na przeprowadzenie kontroli ich stanu technicznego. Taki obowiązek nałożyła na nich obowiązująca od czerwca br. nowelizacja prawa budowlanego.
Zgodnie z nią, kontrola przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku, powinna objąć wszystkie budynki, których powierzchnia zabudowy przekracza 2 tys. mkw. oraz inne obiekty o powierzchni dachów co najmniej 1 tys. mkw. (np. biurowce, sklepy wielkopowierzchniowe, szpitale). Przedmiotem kontroli winno być sprawdzenie budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujące podczas użytkowania obiektu a także instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych. Kontrolę na zlecenie właściciela lub zarządcy przeprowadza osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi. Koszty kontroli ponosi zarządca lub właściciel nieruchomości. Zarządca lub właściciel nieruchomości po przeprowadzeniu kontroli obiektu powinien zgłosić ten fakt do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, w przeciwnym razie inspektor nadzoru może nałożyć na nich karę grzywny do 500 zł.
źródło: Gazeta Prawna, 20 listopada 2007 r., Arkadiusz Jaraszek