Na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest link do dokumentu rządowego, na podstawie zapisów którego będą stworzone nowe ustawy regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi w Polsce.

Dokument niepozorny, lecz kryjący w sobie rewolucyjne zmiany, które niestety niekoniecznie muszą służyć środowisku, bardziej operatorom dużych instalacji unieszkodliwiania odpadów, w tym spalarni. Planuje się m.in. wprowadzenie podatku śmieciowego, który będzie płacony przez każdego, niezależnie ile odpadów produkuje i ile segreguje. Wg przepisu odpady zbierane selektywnie mają kosztować mniej, jednak ich ilość zostanie uśredniona na wszystkich mieszkańców. Nie będzie zasady "zanieczyszczający płaci" , nie będzie różnicy czy odpady będą unieszkodliwiane w spalarniach czy poddane recyklingowi. Termin konsultacji: do 1 grudnia 2008.

źródło: wiadomosci.ngo.pl, 27 listopada 2008 r.