Zabytki można zgłaszać w jednej z 6 kategorii: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu, rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe), adaptacje obiektów zabytkowych, architektura i budownictwo drewniane, architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne, oraz kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem. Szczegółowy regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Termin składania wniosków upływa 31.01.2018 r. Procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

źródło: www.nid.pl/pl, stan z 2.01.2018 r.