Celem konkursu jest upowszechnienie inicjatyw na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w Polsce oraz wyróżnienie realizujących je podmiotów. Do przedsięwzięcia można zgłaszać działania o technicznym, wynalazczym bądź racjonalizatorskim charakterze, polegające w szczególności na modyfikacji urządzeń, budynków lub systemów technicznych, które zostały wdrożone do 28 lutego 2015 r., a ich realizacja spowodowała możliwy do wykazania efekt w postaci ograniczenia niskiej emisji.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1) inicjatywa inwestycyjna o wartości:- poniżej 500 tys. zł,- powyżej 500 tys. zł,

2) inicjatywa nieinwestycyjna.

Wyróżnione w konkursie działania zostaną zebrane w specjalnej publikacji promującej efektywne sposoby ograniczenia niskiej emisji.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.aktywnidlapowietrza.pl. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września br.

Źródło: www.mos.gov.pl