Budowa zakładu jest częścią projektu "Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego", który otrzymał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w październiku 2013 r. Roboty budowlano-montażowe rozpoczęto już w następnym miesiącu. W chwili obecnej kontynuowane są prace związane z budową i montażem poszczególnych obiektów zakładu, m.in.: budową bunkra magazynowania odpadów, halą wyładunkową, kotłownią, budynkiem stabilizacji i zestalania popiołów oraz montażem konstrukcji wsporczej kotła, kanałów spalin i filtrów.

Koszt całkowity inwestycji wynosi prawie 382 mln zł, z czego 154 mln zł zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

(www.mos.gov.pl)