Pytanie
Czy pracownikowi, jeśli nie odzyskałaby zdolności do pracy po ustaniu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, przysługuje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli jego okres zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu przedstawia się następująco: w okresie od 5 stycznia 2011 do 18 marca 2011 r., od 7 października 2011 do 12 października 2011 r. oraz od 4 stycznia 2012 r. do 30 marca 2012 r. był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, oraz od 21 marca 2011 r. do 30 września 2011 r. i od 2 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2016 r. na podstawie umowy o pracę?
Natomiast od 21 października 2014 r. do 15 października 2015 r. przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym.