Przedstawiciele samorządów argumentują, że unijne prawo zezwala na zlecanie usług w zakresie gospodarki odpadami w gminach spółkom komunalnym bez przetargu, tymczasem nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła w tym zakresie bezwzględny obowiązek przetargowy.

We wrześniu radni Inowrocławia (woj. kujawsko-pomorskie) zdecydowali o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent tego miasta zwrócił się o poparcie wniosku do innych polskich samorządów.

W środę łódzcy samorządowcy jednomyślnie poparli uchwałę radnych Inowrocławia. Przewodniczący rady miejskiej Tomasz Kacprzak (PO) uważa, że ustawa odbiera samorządowi prawo do samostanowienia. "Transport zbiorowy mieliśmy prawo powierzyć Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu, ale nie możemy zdecydować o powierzeniu zadań w kwestii śmieci" - mówił.

Uchwałę inowrocławską poparły już m.in.: Gdańsk, Zielona Góra, Bolesławiec, Chodzież i Katowice.

Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbierał od nich śmieci. W myśl nowych przepisów wybór takiej spółki należy tylko i wyłącznie do gminy. W drodze przetargu będzie ona wybierać jeden podmiot świadczący usługi na całym jej terenie, a w przypadku większych gmin - na określonym obszarze. Władze lokalne mają czas do połowy 2013 r. na wprowadzenie nowych rozwiązań. 

jaw/ mok/ jra/